Βραβεία – Πιστοποιήσεις

Το τυροκομείο μας έχει πιστοποιηθεί για την παράγωγη προϊόντων Π.Ο.Π από τον οργανισμό πιστοποίησης AGROCERT.